220030, г.Минск, ул. Володарского, 16 +375 17 365 46 94 souzpechat@tut.by для слабовидящих
БЕЛ РУС ENG

«Энциклопедия безопасности»: что делать, если нападает собака

 

Содержание собак в квартирах и частных домах не редкость. Зачастую эти питомцы становятся почти членами семьи. Однако собака – это все-таки хищное животное с врожденными природными инстинктами. И она может напасть, причем не только на случайного прохожего, но даже на своего хозяина. Стоит отметить, что без причины собаки не нападут. И чаще всего причиной агрессивного поведения собаки становится сам человек!

Например, дети для животных, которые с ними дела еще не имели, непредсказуемы. И, растерявшись, не зная, чего ждать, собаки могут покусать ребенка. Также спровоцировать собаку на нападение может детских страх, который они воспринимают как слабость. Подростки в поисках острых ощущений иной раз намеренно провоцируют собаку, злят ее. Если это случается на ее территории, то, защищая себя и свое пространство, собака с высокой степенью вероятности нападет. На взрослого человека собака может накинуться, если тот бросит ей вызов (например, будет долго смотреть в глаза) или пересечет охраняемую собакой территорию. Нередко домашние питомцы нападают на своих хозяев в тот момент, когда их оторвали от приема пищи.

Собаки часто атакуют бегунов, велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, потому что любят гоняться за всем, что быстро движется от них в противоположную сторону. Иногда агрессивное поведение воспитывается у собаки самим хозяином – неправильная дрессировка, избиение животного способны нанести его нервной системе непоправимый вред.

Бродячие собаки могут напасть с целью добыть пищу. Если вы несете продукты в пакете, то вполне можете привлечь животное. Еще одной причиной нападения собаки является неприятный запах алкоголя от человека и его не вполне адекватное, в связи с этим, поведение.

Новый выпуск проекта МЧС «Энциклопедии безопасности» расскажет и наглядно покажет, как не спровоцировать собаку на нападение, и что делать, если животное все-таки напало.

 

«Энцыклапедыя бяспекі": што рабіць, калі нападае сабака

Змест сабак у кватэрах і прыватных дамах не рэдкасць. Часцяком гэтыя гадаванцы становяцца амаль членамі сям'і. Аднак сабака - гэта ўсё ж такі драпежная жывёла з прыроджанымі прыроднымі інстынктамі. І яна можа напасьці, прычым не толькі на выпадковага мінака, але нават на свайго гаспадара. Варта адзначыць, што без прычыны сабакі не нападуць. І часцей за ўсё прычынай агрэсіўных паводзін сабакі становіцца сам чалавек!

Напрыклад, дзеці для жывёл, якія з імі справы яшчэ не мелі, непрадказальныя. І, разгубіўшыся, не ведаючы, чаго чакаць, сабакі могуць пакусаць дзіцяці. Таксама справакаваць сабаку на напад можа дзіцячы страх, які яны ўспрымаюць як слабасць. Падлеткі ў пошуках вострых адчуванняў іншы раз наўмысна правакуюць сабаку, злуюць яе. Калі гэта здараецца на яе тэрыторыі, то, абараняючы сябе і сваю прастору, сабака з высокай ступенню верагоднасці нападзе. На дарослага чалавека сабака можа накінуцца, калі той кіне ёй выклік (напрыклад, будзе доўга глядзець у вочы) або перасячэ ахоўную сабакам тэрыторыю. Нярэдка хатнія гадаванцы нападаюць на сваіх гаспадароў у той момант, калі іх адарвалі ад прыёму ежы.

Сабакі часта атакуюць бегуноў, веласіпедыстаў, ролераў і скейтбардыстаў, таму што любяць ганяцца за ўсім, што хутка рухаецца ад іх у процілеглы бок. Часам агрэсіўныя паводзіны гадуюцца ў сабакі самім гаспадаром - няправільная дрэсіроўка, збіццё жывёлы могуць нанесці яго нервовай сістэме непапраўную шкоду.

Вандроўныя сабакі могуць напасці з мэтай здабыць ежу. Калі вы несяце прадукты ў пакеце, то можаце прыцягнуць жывёлу. Яшчэ адной прычынай нападу сабакі з'яўляецца непрыемны пах алкаголю ад чалавека і яго не зусім адэкватныя, у сувязі з гэтым, паводзіны.

Новы выпуск праекта МНС «Энцыклапедыі бяспекі» раскажа і наглядна пакажа, як не справакаваць сабаку на напад, і што рабіць, калі жывёла ўсё ж такі напала.

 

 

«Не чакай вавёрачку - тушы недакурак!»: Новая інфармацыйна-прапагандысцкая кампанія МНС Беларусі

 

А вы ведаеце, на што здольны непатушаны недакурак, які ўпаў на ложак ці падлогу? Прыкладна праз 2 хвіліны ён выклікае агонь, а праз некалькі імгненняў - пажар, патушыць які сваімі сіламі будзе немагчыма. На жаль, не ўсе бачаць у гэтым важкую прычыну для адмовы ад цыгарэт. Аднак калі паліць або не паліць - выбар кожнага, то тушыць за сабой недакуркі - прамы абавязак усіх курцоў.

Для таго каб прыцягнуць увагу да праблемы пажараў з-за неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні і нагадаць пра бяспеку, Рэспубліканскі цэнтр прапаганды МНС з 9 лістапада запускае новую інфармацыйна-прапагандысцкую кампанію - «Не чакай вавёрачку - тушы недакурак!». Яе мэтавая аўдыторыя - людзі, якія грэбуюць правіламі бяспекі і лічаць, што непатушаная цыгарэта - дробязь, якая не здольна прывесці да трагедыі.

Але як незвычайна падаць актуальную праблему, каб зацікавіць мэтавую аўдыторыю і заклікаць яе змяніць свае паводзіны? Вядома, пры дапамозе крэатыўных ідэй і гумару. Такім чынам, галоўнай «гераіняй» новай кампаніі стане вавёрачка - вёрткі і шустры звярок, які схоплівае ўсё на ляту. Яна вельмі цікаўная і разумная, таму здольна хутка апынуцца там, дзе выкідваюць тлеючы недакурак, і патушыць яго замест няўдачлівага і бестурботнага курца.

«Вавёрачка прыйшла!» і «Не чакай вавёрачку - тушы недакурак!» - такія пасылы будуць пакладзены ў аснову кампаніі. Выбраны яны невыпадкова: па-першае, іх камічнасць маментальна ўключае ўяўленне і дазваляе ярка прадставіць вобразы пухнатых ахоўнікаў правілаў бяспекі, якія вядуць бой з непатушанымі цыгарэтамі. Па-другое, усім вядомыя асацыяцыі, якія ўзнікаюць ад гэтых фраз. Яны будуць асабліва блізкія «групе павышанага рызыку» - людзям, якія вядуць нецвярозы лад жыцця, - для якіх пакурыць у ложку і заснуць - звычайная справа. Дзякуючы такой лёгкай і жартаўлівай форме, слоганы кампаніі абавязкова ўсплывуць ў свядомасці мэтавай аўдыторыі, калі тая ў чарговы раз будзе даставаць цыгарэты, і вызначана прымусіць яе патушыць недакуркі, каб «вавёрачка не прыйшла».

Ратавальнікі, як і заўсёды, падыйдуць да кампаніі маштабна і задзейнічаюць цэлы комплекс спосабаў звярнуцца да бестурботных курцоў. Так вуліцы гарадоў ўпрыгожаць яркія білборды.

Білборд

У відэароліках на тэлебачанні з'явіцца цэлы вавёрчын атрад, які патушыць недакуркі, якія ляцяць з балконаў, выкінутыя ў кватэры ці на прыродзе.

Эфір радыёстанцый таксама папоўніцца новай аўдыёрэкламай, якая заклікае да барацьбы са звычкай бесклапотна кідаць непатушаныя цыгарэты. Куды ж без рухаючай сілы сучаснасці - інтэрнэту? Сайты і сацыяльныя сеткі запоўняцца яркімі улёткамі з пухнатымі героямі, якія з манітораў і экранаў смартфонаў будуць заклікаць да захавання курцамі правілаў бяспекі.

Новая кампанія дойдзе і да месцаў продажу алкаголю і цыгарэт - важную для мэтавай аўдыторыі «тэрыторыю». Там, над паліцамі з алкагольнай прадукцыяй і цыгарэтамі, з'явяцца тэматычныя воблеры, а на бутэльках размесцяцца нэкхенгеры - усё гэта дапаможа патрапіць ў цэль і папярэдзіць аб адказнасці за непатушаны недакурак.

Воблеры

 

Нэкхенгеры

Акрамя таго, час запуску кампаніі і правядзенне акцыі «Не прожигай свою жизнь!» супадаюць, а гэта значыць, што калекцыя фатаграфій у тэматычных фотасцен папоўніцца новымі яркімі кадрамі, а «вавёрчына» сувенірная і наглядна-выяўленчая прадукцыя ўпрыгожыць хаты ўсіх удзельнікаў акцыі.

Такім чынам, ратавальнікі ахопяць максімальны аб'ём мэтавай аўдыторыі і паспрабуюць дастукацца да кожнага, хто грэбуе важнымі правіламі пры курэнні. Не заставайцеся ўбаку і вы: далучайцеся да нашай кампаніі, шукайце вавёрчын атрад у сваім горадзе і жывіце бяспечна!

 

«Не жди белочку – туши окурок!»: новая информационно-пропагандистская кампания МЧС Беларуси

  

А вы знаете, на что способен упавший на кровать или пол непотушенный окурок? Примерно через 2 минуты он вызовет огонь, а спустя несколько мгновений – пожар, потушить который своими силами будет невозможно. К сожалению, не все видят в этом весомую причину для отказа от сигарет. Однако если курить или не курить – выбор каждого, то тушить за собой окурки – прямая обязанность всех курильщиков.

Для того чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении и напомнить о безопасности, Республиканский центр пропаганды МЧС с 9 ноября запускает новую информационно-пропагандистскую кампанию – «Не жди белочку – туши окурок!». Ее целевая аудитория – люди, пренебрегающие правилами безопасности и считающие, что непотушенная сигарета – мелочь, которая не способна привести к трагедии.

Но как необычно подать злободневную проблему, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и призвать ее изменить свое поведение? Конечно, при помощи креативных идей и юмора. Таким образом, главной «героиней» новой кампании станет белочка – юркий и шустрый зверек, который схватывает все на лету. Она очень любопытна и умна, поэтому способна быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо незадачливого и беспечного курильщика.

«Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!» – такие посылы лягут в основу кампании. Выбраны они неслучайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами. Во-вторых, всем известные ассоциации, которые возникают от этих фраз. Они будут особенно близки «группе повышенного риска» – людям, ведущим нетрезвый образ жизни, – для которых покурить в постели и уснуть – обычное дело. Благодаря такой легкой и шутливой форме слоганы кампании обязательно всплывут в сознании целевой аудитории, когда та в очередной раз будет доставать сигареты, и определенно заставит ее потушить окурки, чтобы «белочка не пришла».

Спасатели, как и всегда, подойдут к кампании масштабно и задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Так, улицы городов украсят яркие билборды.

Билборд

В видеороликах на телевидении появится целый беличий отряд, который потушит окурки, летящие с балконов, выброшенные в квартире или на природе.

Эфир радиостанций также пополнится новой аудиорекламой, призывающей к борьбе с привычкой беспечно бросать непотушенные сигареты. Куда же без движущей силы современности – интернета? Сайты и социальные сети заполнятся яркими листовками с пушистыми героями, которые с мониторов и экранов смартфонов будут взывать к соблюдению курильщиками правил безопасности.

Листовки

Новая кампания дойдет и до мест продажи алкоголя и сигарет – важную для целевой аудитории «территорию». Там, над полками с алкогольной продукцией и табачными изделиями, появятся тематические воблеры, а на бутылках разместятся некхенгерывсе это поможет попасть точно в цель и предупредить об ответственности за непотушенный окурок.

 

Воблеры

Некхенгеры

Кроме того, время запуска кампании и проведение акции «Не прожигай свою жизнь!» совпадают, а это значит, что коллекция фотографий у тематических фотостен и в тантамаресках пополнится новыми яркими кадрами, а «беличья» сувенирная и наглядно-изобразительная продукция украсит дома всех участников акции.

Таким образом, спасатели охватят максимальный объем целевой аудитории и постараются достучаться до каждого, кто пренебрегает важными правилами при курении. Не оставайтесь в стороне и вы: присоединяйтесь к нашей кампании, ищите беличий отряд у себя в городе и живите безопасно!

 

2 лістапада стартуе рэспубліканская акцыя МНС «Не прожигай свою жизнь»

 

Для прыцягнення ўвагі да праблемы пажараў і гібелі людзей па прычыне неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні ратавальнікі з 2 па 30 лістапада правядуць акцыю «Не прожигай свою жизнь». Акрамя работнікаў МНС у ёй прымуць удзел актывісты Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі выратавальнікаў-пажарных, а таксама прадстаўнікі іншых арганізацый. Мерапрыемствы пройдуць у чатыры этапы.

                    

У рамках першага, які пройдзе з 2 па 6 лістапада, ратавальнікі разам з актывістамі БМГАВП і студэнтамі будуць распавядаць пра бяспеку на прыпынках і ў грамадскім транспарце. Выкарыстоўваючы яркую атрыбутыку, роставыя лялькі і наглядна-выяўленчую прадукцыю, яны будуць асвятляць наступствы курэння, колькасць пажараў і людзей, якія загінулі па гэтай прычыне, а таксама заклікаць да адмовы ад згубнай звычкі. Акрамя гэтага для прыцягнення большай увагі акцыі тэматычная інфармацыя з'явіцца на што бягучых радках і на экранах грамадскага транспарту, пунктах грамадскага харчавання, гандлёвых кропках і г.д.

Месцам правядзення другога этапу акцыі - з 9 па 13 лістапада - стануць прадпрыемствы, арганізацыі, а таксама пункты грамадскага харчавання і культурна-забаўляльныя цэнтры, дзе з работнікамі і наведвальнікамі ў цікавай форме пагавораць аб пажарнай бяспецы. У працоўных калектывах адбудуцца сустрэчы, у рамках якіх ратавальнікі ў фармаце гутаркі нагадаюць пра важнасць выканання правілаў бяспекі пры курэнні і наступствах, якія могуць чакаць, калі ім не надаваць увагі. У пунктах грамадскага харчавання ў абедзенны час пройдуць шоу «Абед без цыгарэт», дзе прысутныя змогуць паўдзельнічаць у віктарынах і конкурсах, а таксама абмяняць цыгарэты на каштоўныя прызы. Акрамя гэтага, у кожнага жадаючага будзе магчымасць зрабіць памятныя фотаздымкі з пажарнай атрыбутыкай і роставымі лялькамі на фоне тэматычных фотасцен. Яшчэ адной цікавай актыўнасцю этапу стане «No Smoking Quiz» - інтэлектуальная камандная гульня з пытаннямі на тэму АБЖ, за «пальму першынства» ў якім можна атрымаць падарункі ад МНС.

У перыяд з 16 па 20 лістапада запланаваны мерапрыемствы трэцяга этапу, якія пройдуць у ВНУ, ССНУ і ўстановах аховы здароўя. Так, напрыклад, у студэнтаў з'явіцца магчымасць праявіць свае таленты і інтэлектуальныя здольнасці: паўдзельнічаць у інтэлектуальных гульнях і віктарынах, КВЗ, конкурсах мініяцюр і відэаролікаў, адкрытых дыялогах, тэматычных дыскатэках і інш. Падобныя формы работы, упэўненыя ратавальнікі, дадуць магчымасць вучнёўскай моладзі атрымаць адказы на ўсе пытанні па бяспецы жыццядзейнасці.

Падчас фінальнага этапу, які пройдзе з 23 па 30 лістапада, будзе асабліва ярка! Удзельнікі акцыі змогуць патрапіць у паркі атракцыёнаў «Не прожигай свою жизнь», якія размесцяцца ў месцах масавага знаходжання людзей: гандлёва-забаўляльных цэнтрах, адкрытых пляцоўках, сельсаветах і г.д.

На ўваходзе ў «парк» гасцей будзе чакаць імправізаваная каса, у якой можна атрымаць квіткі на «атракцыёны». Кошт аднаго - цыгарэта. Але як трапіць на тэрыторыю парку грамадзянам, якія не кураць? Усё вельмі проста: ім прапануюць прыняць клятву «змагароў з курэннем», сфатаграфаваць і размясціць яе ў сацыяльных сетках пад хэштегамі #завяжызкурэннем, #112by, каб заклікаць як мага больш людзей адмовіцца ад гэтай згубнай звычкі.

Пяройдзем да «атракцыёнаў», якіх будзе каля дзясятка. Так, напрыклад, на адным з іх наведвальнік зможа даведацца аб наступствах ад непатушаных цыгарэт на інтэрактыўнай карце, на іншым - згуляць у дартс, на трэцім - завязаць, у прамым сэнсе гэтага слова, з курэннем, ствараючы вузлы па паказаным алгарытмах. Сабраць пазлы, адгадаць месца размяшчэння «чароўнага арэха», пазмагацца ў армрэслінгу з «цыгарэтай», станцаваць твіст, злавіць максімальную колькасць цыгарэт пры дапамозе попельніцы, на хуткасць забіць цвікі ў «цыгарэту», паўдзельнічаць у латарэі - нават складана апісаць, наколькі шмат актыўнасці чакае кожнага, хто апынецца на тэрыторыі парку «Не прожигай свою жизнь». На выхадзе з яго чалавек зможа не толькі забраць з сабой вялікі багаж ведаў, яркіх эмоцый і ўражанняў, але і, магчыма, кардынальна змяніць сваё жыццё, да чаго і заклікаюць ратавальнікі.

Не абыдзецца ў гэтым годзе і без іншых фарматаў, якія дазволяць далучыцца да акцыі ўсім жадаючым, якія пражываюць нават у самых аддаленых кутках краіны. Удзельнікаў чакаюць інтэлектуальныя віктарыны ў эфіры радыёстанцый і на старонках перыядычных друкаваных выданняў, адрасная паштовая рассылка прафілактычнай інфармацыі і наглядна-выяўленчай прадукцыі, а таксама правядзенне конкурсаў на лепшы відэаролік і музычны кліп на тэму небяспекі курэння ў ложку «Я не палю ў ложку і табе не раю »і выраб« Бяспечнай попельніцы »з падручных матэрыялаў.

Акрамя гэтага вельмі займальнай актыўнасцю стане чэлендж, сутнасць якога - паказаць наколькі часта людзі, тыя, хто курыць на балконах, выкідваюць недакуркі з вокнаў, тым самым падвяргаючы сваіх суседзяў магчымасці ўзнікнення пажару. Для гэтага групе актывістаў трэба запісаць кароткае відэа пра тое, як яны прыбіраюць недакуркі пад вокнамі жылых дамоў і складаюць з іх хештег (напрыклад, #некуры, #завяжы, #112), а затым перадаюць чэлендж іншаму ВНУ (ССНУ).

У працэсе правядзення акцыі ратавальнікі задзейнічаюць сацыяльныя сеткі і сродкі масавай інфармацыі - ад газет і часопісаў да тэлебачання і інтэрнэт-сайтаў, сумесныя намаганні з якімі дазволяць данесці карысныя веды пра бяспеку шырокай аўдыторыі.

Не можам не прыадчыніць заслону таямніцы: акцыя гэтага года запомніцца цалкам новай інфармацыйнай кампаніяй, распрацаванай Рэспубліканскім цэнтрам прапаганды, - «Не жди белочку, потуши окурок!». Менавіта яна ляжа ў аснову ўсіх мерапрыемстваў, прыцягваючы ўвагу грамадскасці сваім новым шустрым героем. Больш падрабязна пра кампанію мы раскажам зусім хутка.

Таму не заставайцеся ўбаку - далучайцеся да акцыі. Будзе цікава!

 

 

2 ноября стартует республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

 

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели со 2 по 30 ноября проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС в ней примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия пройдут в четыре этапа.

   

В рамках первого, который пройдет со 2 по 6 ноября, спасатели вместе с активистами БМООСП и студентами будут рассказывать о безопасности на остановках и в общественном транспорте. Используя яркую атрибутику, ростовые куклы и наглядно-изобразительную продукцию, они будут освещать последствия курения, количество пожаров и людей, погибших по этой причине, а также призывать к отказу от пагубной привычки. Кроме этого для привлечения большего внимания акции тематическая информация появится на бегущих строках и на экранах общественного транспорта, пунктах общественного питания, торговых точках и т.д.

Местом проведения второго этапа акции – с 9 по 13 ноября – станут предприятия, организации, а также пункты общественного питания и культурно-досуговые центры, где с работниками и посетителями в интересной форме поговорят о пожарной безопасности. В трудовых коллективах состоятся встречи, в рамках которых спасатели в формате беседы напомнят о важности соблюдения правил безопасности при курении и последствиях, которые могут ждать, если ими пренебрегать. В пунктах общественного питания в обеденное время пройдут шоу «Обед без Сигарет», где присутствующие смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а также обменять сигареты на ценные призы. Кроме этого, у каждого желающего будет возможность сделать памятные фотографии с пожарной атрибутикой и ростовыми куклами на фоне тематических фотостен. Еще одной интересной активностью этапа станет «No Smoking Quiz»– интеллектуальная командная игра с вопросами на тему ОБЖ, за «пальму первенства» в котором можно получить подарки от МЧС.

В период с 16 по 20 ноября запланированы мероприятия третьего этапа, которые пройдут в вузах, ссузах и учреждениях здравоохранения. Так, например, у студентов появится возможность проявить свои таланты и интеллектуальные способности: поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах, КВН, конкурсах миниатюр и видеороликов, открытых диалогах, тематических дискотеках и многом другом. Подобные формы работы, уверены спасатели, дадут возможность учащейся молодежи получить ответы на все интересующие вопросы по безопасности жизнедеятельности.

Во время финального этапа, который пройдет с 23 по 30 ноября, будет особенно ярко! Участники акции смогут попасть в парки аттракционов «Не прожигай свою жизнь», которые разместятся в местах массового пребывания людей: торгово-развлекательных центрах, открытых площадках, сельсоветах и т.д.

На входе в «парк» гостей будет ждать импровизированная касса, в которой можно получить билеты на «аттракционы». Цена одного – сигарета. Но как попасть на территорию парка некурящим гражданам? Все очень просто: им предложат принять клятву «Борца с курением», сфотографировать и разместить ее в социальных сетях под хештегами #завяжискурением, #112by, #непрожигайсвоюжизнь, чтобы призвать как можно больше людей отказаться от этой пагубной привычки.

Перейдем к «аттракционам», которых будет около десятка. Так, например, на одном из них посетитель сможет узнать о последствиях от непотушенных сигарет на интерактивной карте, на другом – сыграть в дартс, на третьем – завязать, в прямом смысле этого слова, с курением, создавая узлы по показанным алгоритмам. Собрать пазлы, отгадать место расположения «волшебного ореха», сразиться в армрестлинге с «сигаретой», станцевать твист, поймать максимальное количество сигарет при помощи пепельницы, на скорость забить гвозди в «сигарету», метнуть злополучную виновницу пожаров, поучаствовать в лотерее – даже сложно описать, насколько много активностей ждет каждого, кто окажется на территории парка «Не прожигай свою жизнь». На выходе из него человек сможет не только забрать с собой огромный багаж знаний, ярких эмоций и впечатлений, но и, возможно, кардинально изменить свою жизнь, к чему и призывают спасатели.

Не обойдется в этом году и без других форматов, которые позволят присоединиться к акции всем желающим, проживающим даже в самых удаленных уголках страны. Участников ждут интеллектуальные викторины в эфире радиостанций и на страницах периодических печатных изданий, адресная почтовая рассылка профилактической информации и наглядно-изобразительной продукции, а также проведение конкурсов на лучший видеоролик и музыкальный клип на тему опасности курения в постели «Я не курю в постели и тебе не советую» и изготовление «Безопасной пепельницы» из подручных материалов.

Кроме этого весьма занимательной активностью станет челлендж, суть которого – показать насколько часто люди, курящие на балконах, выбрасывают окурки из окон, тем самым подвергая своих соседей опасности возникновения пожара. Для этого группе активистов нужно записать короткое видео о том, как они убирают окурки под окнами жилых домов и составляют из них хештег (например, #некури, #завяжи, #112), а затем передают челлендж любому другому вузу (ссузу).

В процессе проведения акции спасатели задействуют социальные сети и средства массовой информации – от газет и журналов до телевидения и интернет-сайтов, совместные усилия с которыми позволят донести полезные знания о безопасности широкой аудитории.

Не можем не приоткрыть завесу тайны: акция этого года запомнится совершенно новой информационной кампанией, разработанной Республиканским центром пропаганды, – «Не жди белочку, потуши окурок!». Именно она ляжет в основу всех мероприятий, привлекая внимание общественности своим новым шустрым героем. Подробнее о кампании мы расскажем совсем скоро.

Поэтому не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к акции. Будет интересно!

 

 

МНС нагадвае: як дапамагчы чалавеку пры электратраўме

 

Наша жыццё насычана рознымі электрапрыборамі, якія акружаюць нас усюды: дома, на працы і нават на вуліцы. Нярэдка парушэнне правілаў эксплуатацыі і тэхнікі бяспекі пры працы з электрапрыборамі, абсталяваннем і праводкай прыводзіць да атрымання электратраўмы. У гэтым выпадку кожная секунда, у прамым сэнсе слова, на рахунку, і ад таго, як хутка і правільна будзе аказана дапамога, залежыць не толькі здароўе, але і жыццё чалавека.

 

 

Калі чалавек знаходзіцца пад уздзеяннем току, першае, што неабходна зрабіць, - вызваліць яго ад кантакту з токаводнымі элементамі. Калі гэта немагчыма, трэба выбіць іх з рук пацярпелага любымі прадметамі, не праводзячымі ток, напрыклад, драўлянай палкай. Калі чалавека прыходзіцца адцягваць ад крыніцы току, трэба акуратна ўхапіцца за яго вопратку, выключаючы магчымасць кантакту з адкрытымі часткамі цела. Па магчымасці выкарыстоўвайце гумовыя пальчаткі або наматайце на руку ўласнае адзенне.

Чалавеку, якi аказвае дапамогу, неабходна ведаць, што ў радыусе 10-15 крокаў ад ляжачага на зямлі провада, яго самога можа ўдарыць токам. Узмацняецца небяспека пры павышанай вільготнасці паветра і зямлі. Чым шырэй крок ратавальнiка, тым больш верагоднасць удару токам. Таму падыходзіць да пацярпелага неабходна «гусінымі» крокамі на гумовым кілімку або ў гумовых ботах, не адрываючы падэшваў ад зямлі. Ні ў якім разе нельга дакранацца да пацярпелага мокрымі і не ізаляванымі рукамі і прадметамі, калі ток не адключаны, брацца за вопратку пацярпелага, калі яна мокрая ці не аддзяляецца ад цела, пакідаць траўмаванага у адзіноце, нават на хвіліну, паіць гарачымі напоямі, даваць яму каву, алкаголь.

Адцягнуўшы чалавека на бяспечную адлегласць, пакладзеце яго на роўную паверхню, перавярніце на бок, расшпіліце вопратку, каб забяспечыць прыток свежага паветра. Ацаніце ступень пашкоджання арганізма, калі чалавек без прытомнасці, акажыце першую дапамогу - непрамы масаж сэрца ў комплексе з дыханнем «з рота ў рот". На апёкі скурных пакроваў накладзяце стэрыльную сухую павязку і холад. Калі ў пацярпелага ёсць іншыя пашкоджанні (удары, пераломы), накладзiце тугую павязку або шыну з падручных сродкаў. Абавязкова паведаміце пра здарэнне хуткую медыцынскую дапамогу па тэлефоне 103.

 

 

МЧС напоминает: как помочь человеку при электротравме

 

Наша жизнь насыщена различными электроприборами, которые окружают нас везде: дома, на работе и даже на улице. Нередко нарушение правил эксплуатации и техники безопасности при работе с электроприборами, оборудованием и проводкой приводит к получению электротравмы. В этом случае каждая секунда, в прямом смысле слова, на счету, и от того, как быстро и правильно будет оказана помощь, зависит не только здоровье, но и жизнь человека.

      

 

Если человек находится под воздействием тока, первое, что необходимо сделать, — освободить его от контакта с токоведущими элементами. Если это невозможно, нужно выбить их из рук пострадавшего любыми предметами, не проводящими ток, например, деревянной палкой. Если человека приходится оттаскивать от источника тока, аккуратно ухватитесь за его одежду, исключая возможность контакта с открытыми частями тела. По возможности используйте резиновые перчатки или намотайте на руку собственную одежду.

Оказывающему помощь необходимо знать, что в радиусе 10-15 шагов от лежащего на земле провода, его самого может ударить током. Усиливается опасность при повышенной влажности воздуха и земли. Чем шире шаг спасающего, тем больше вероятность удара током. Поэтому подходить к пострадавшему необходимо «гусиными» шагами на резиновом коврике или в резиновых сапогах, не отрывая подошв от земли. Ни в коем случае нельзя прикасаться к пострадавшему мокрыми и не изолированными руками и предметами, если источник тока не отключен, браться за одежду пострадавшего, если она мокрая или не отделяется от тела, оставлять травмированного в одиночестве, даже на минуту, поить горячими напитками, давать ему кофе, алкоголь.

Оттянув человека на безопасное расстояние, положите его на ровную поверхность, переверните на бок, расстегните одежду, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Оцените степень повреждения организма, если человек без сознания, окажите первую помощь — непрямой массаж сердца в комплексе с искусственным дыханием «изо рта в рот». На ожоги кожных покровов наложите стерильную сухую повязку и холод. Если у пострадавшего есть другие повреждения (ушибы, переломы), наложите тугую повязку или шину из подручных средств. Обязательно сообщите о произошедшем в скорую медицинскую помощь по телефону 103.

 

Планирование действий при ЧС

 

Представьте, что в вашем доме случился пожар. Что вы будете делать в первую очередь? Хватать детей, документы, кошку? А если пожар начался на лестничной клетке или у соседей и дым поднимается к вам? Сможете ли вы с полумраке задымления сориентироваться, найти выход, открыть ключом дверь, окно? Смогут ли сделать это ваши близкие?

Именно для того, чтобы не оказаться в растерянности и паниковать в экстренной ситуации, спасатели многих стран рекомендуют выработать свой план реагирования на ЧС заранее. И действовать по нему. На крупных предприятиях и в организациях с этой целью задействуют план эвакуации. Но и дома можно сориентироваться по своему плану, чтобы спасти жизнь собственную и своих близких.

От чего оттолкнуться? В первую очередь от того, что может случиться. По статистике МЧС в Беларуси 80 % ЧС - пожары в жилом секторе. Основу своего плана можно составить в общих чертах. Что он должен в себя включать:

1) Что может случиться?

2) Где?

3) Как я буду действовать? Как эвакуироваться, если оставаться на месте нельзя?

4) Где будем укрываться?

5) Что будем делать, если первый вариант спасения не сработает или выход окажется заблокирован?

6) Какие вещи нужно взять с собой?

В оценке реальности вашего плана, может оказаться не достаточно опыта. Здесь пригодятся советы тех, кто сталкивался или боролся с ЧС. Помогут инструкции, листовки, буклеты от спасателей или других экстренных служб. Они позволят выработать нужный подход в зависимости от того, живете ли вы в частном доме или многоэтажке. Кроме угрозы пожара, важно знать и другие потенциальные источники ЧС в вашем районе: есть ли рядом химически опасные объекты, крупные реки, водохранилища, леса, торфяники.

                                       

Если вы живете в многоквартирном доме узнайте, если ли запасные выходы из здания, где они находятся, как открываются.

Старайтесь всегда держать в зоне доступа нужные вещи: телефон, очки, ключи от квартиры, слуховые аппараты, лекарства без которых вы не можете обходиться.

Не загромождайте лестничные клетки и держите открытым доступ к пожарным лестницам.

Если в коридоре сильное задымление – оцените ситуацию – сможете ли Вы благополучно покинуть здание. Не пользуйтесь лифтом.

Если в коридоре слишком много дыма, плотно закройте двери и выбирайтесь на балкон. Сообщите по телефону «101» или «112» свой адрес и данные. Действуйте по рекомендациям спасателей.

 

 

Безопасный котел и газовое оборудование

 

Основное количество происшествий с котлами приходится на начало отопительного сезона или в периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в коттеджах, жилых домах, а также в небольших сельских магазинах, аптеках и других помещениях ослабляется. При этом ночью столбик термометра может опускаться значительно ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзают они чаще всего в чердачных помещениях, если не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле и может привести к взрыву. Большой объем пара, выброшенного в помещение, где установлен котел, повышает давление в целом в комнате, в результате разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают травмы различной тяжести и ожоги паром.

                                  

Для предотвращения взрывов котлов рекомендуется:

1.Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления.

2. Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.

3. Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.

4.До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

5. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление на котле, определяемое по манометру, на нем установленному, растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть ее, и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел. При этом нужно все время контролировать давление на котле по манометру, установленному на нем. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту прибора, необходимо срочно прекратить топку и удалить из котла все топливо.

При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый огонь - это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой, песком, специальными приборами для отогревания труб.

Газовые приборы.

Помните, что использование газовых бытовых приборов и аппаратов, не предназначенных для отопления помещений, не допускается. Так отдельные граждане используют для отопления помещений газовые плиты с горящими конфорками. Плита для этого не предназначена! Открытое пламя выжигает кислород в помещении, и его становится недостаточно для нормальной работы горелок. Из-за недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате - образуется угарный газ. Нахождение в помещении, воздух которого содержит 0,2% угарного газа, в течение 1 часа вредно для здоровья, а при содержании 0,5% угарного газа находиться в помещении в течение 5 минут опасно для жизни.

Нельзя пользоваться газовым оборудованием или другими теплогенерирующими агрегатами и устройствами при неисправных дымоходах и вентиляционных каналах. О фактах неисправности дымоходов и самовольно установленных газовых приборов необходимо информировать газоснабжающие организации!

При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефону 101 или 112.

 

 

 

21 сентября в республике стартует акция «Молодежь за безопасность»

 

Работа с молодежью является приоритетным направлением для МЧС. Так, по инициативе Министерства еще 14 октября 2001 была создана Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных (БМООСП), в которую сейчас входят более 150 тысяч участников во всех уголках нашей страны и их количество продолжает увеличиваться!

За 19 лет под эгидой БМООСП реализовано много проектов и проведено огромное количество мероприятий регионального, республиканского и международного уровней. И даже сейчас, в канун своего дня рождения, ее участники не остаются в стороне и берут на себя роль главных героев в акции «Молодежь за безопасность», которая пройдет с 21 сентября по 16 октября. За это время юные спасатели-пожарные внесут свой вклад в повышение уровня знаний общества в области безопасности жизнедеятельности и окажут посильную помощь нуждающимся – в первую очередь, пожилым людям.

              

Первый этап под единым названием «112 добрых дел» продлится с 21 по 30 сентября. За это время молодежный десант вместе со спасателями посетит домовладениях одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и окажет им посильную помощь: заготовят дрова, уберут жилые помещения и придомовые территории, установят автономные пожарные извещатели и много другое. Не останутся в стороне от этапа и территориальные подразделения «Красного креста», БДПО, а также студенты, которые помогут в этом добром деле.

Но, как говорится, не помощью единой. В этом году спасатели предложат пенсионерам почувствовать себя звездами телеэкрана и принять участие в съемках роликов на тему «Бабушкины рецепты безопасности». Думаете, смысл видео лишь в готовке? Вовсе нет! Задумка в следующем: готовя по выбранному рецепту белорусской кухни, юные спасатели вместе с пожилыми людьми параллельно будут рассказывать и о том, какие условия должны быть созданы для «безопасного» приготовления выбранного блюда. Например, хотите приготовить бабку со шкварками – вспоминайте «рецепт» безопасной печи: очищенный от сажи и побеленный дымоход, наличие предтопочного листа, отсутствие трещин и т.д. Так пенсионеры смогут не только необычно провести время в «блеске софитов», но и в очередной раз вспомнить, в каких условиях нужно содержать жилище, чтобы не случилась беда.

Второй этап, который пройдет с 1 по 9 октября, пройдет в домах престарелых, домах ветеранов, ТЦСОНах, Домах культуры, а также среди любительских объединений (клубов, кружков) для людей пожилого возраста. Он станет самым ярким и масштабным, не оставив без внимания творческие способности участников акции. А возможностей проявить себя будет хоть отбавляй! Так, пенсионеры смогут соревноваться в креативности и мастерстве сложения веселых четверостиший «Частушки безопасности» и поучаствовать уже в полюбившемся всем конкурсе «СуперСТАР», который в этот раз пройдет плечом к плечу с молодым поколением спасателей-пожарных, дополнившим команду участников. Напомним, что «СуперСТАР» – это возможность не только подтвердить полученные знания по основам безопасности жизнедеятельности, но и на практике закрепить свое мастерство в честной соревновательной борьбе. Участники смогут поближе познакомиться друг с другом и с профессией спасателя, пообщаться с молодежью, прочувствовать командный дух, раскрыть свои таланты в творческих конкурсах.

Новинкой этого года станет еще один конкурс – «Мудрость. Опыт. Безопасность». Программа мероприятия впечатляет: здесь нашлось место и творческому выступлению о себе и своих увлечениях, и представление себя роли эксперта в безопасности, и презентации предметов рукоделия и изысканных блюд, сделанных на тему безопасности жизнедеятельности, и скоростному облачению в боевки, и даже «Модному приговору», к которому привлекут прекрасную половину участниц! Организаторы конкурса докажут, что возраст – не ограничение для активной и яркой жизни, и сделают все, чтобы мероприятие прошло интересно и запомнилось всем участникам, оставив после себя приятное послевкусие праздника на долгое время.

Но не только соревновательный дух будет сопровождать второй этап акции – найдется место и музыке. Для этого пройдут концертные программы «От всей души!» и «Вам года не беда, коль душа молода!», музыкальные номера в которых позволят услышать старые добрые хиты прошлого, вспомнить молодость и отдохнуть душой.

Во время финального этапа, который пройдет с 12 по 16 октября, вектор сместится в сторону юных спасателей-пожарных. Для них пройдет «Осенний бал юных спасателей», где пройдет не только вручение первых членских билетов и посвящение в ряды БМООСП, но и награждение лучших активистов молодежной организации.

Не останется без внимания и население, для которого пройдут широкомасштабные мероприятия на открытых площадках и в местах массового пребывания людей. МЧС, заручившись поддержкой юных спасателей-пожарных, работников учреждений культуры, ведущих и диджеев местных радиостанций будут дарить людям творческие номера художественной самодеятельности, игры КВН, проведут конкурсы, викторины, лотереи, продемонстрируют видеофильмы на противопожарную тематику, распространят наглядно-изобразительную продукцию и, что самое примечательное, проведут яркий флэшмоб, посвященный дню рождения БМООСП.

Стоит отметить, что на протяжении всех этапов акции спасатели будут сотрудничать со средствами массовой информации. Так, в период проведения акции на радиостанциях проведут викторину «Молодежь за безопасность», радиоэфир пополнится тематической аудиоинформацией, а в различных видах СМИ будут активно анонсироваться все запланированные мероприятия.

Таким образом, проводимая акция в очередной раз покажет, что, заручившись поддержкой молодого поколения, можно достичь важной цели деятельности МЧС – формирования культуры безопасности от мала до велика. Поэтому не оставайтесь в стороне – принимайте участие в мероприятиях и живите безопасно!

 

 

МЧС напоминает: что делать, если оказались в толпе?

Живя в современном большом городе, человек нередко оказывается в местах массового скопления людей. Много публики часто собирается на парады и шествия, на концерты и выступления звёзд эстрады, на спортивные матчи, в клубах, метро, на остановках общественного транспорта.

          

Опасность толпы не всегда сразу себя проявляет. Она заключается в её спонтанности, непредсказуемости и силе воздействия на каждого индивидуума в отдельности.

Для того чтобы не получить ушибы или переломы, необходимо знать основные принципы поведения массового скопления людей и безопасного поведения в толпе:

- Если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со всеми, по течению, тем более не против или поперёк основной массы. Постарайтесь, чтобы вас ни оттеснили к центру, где давят со всех сторон, и выбраться откуда будет очень тяжело. Также надо быть не на самом краю, где вам грозит быть прижатым к стене или забору. Не хватайтесь за поручни, перила, различные предметы, у вас не хватит сил за них удержаться, а руки могут сильно пострадать;

- старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы;

- не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы выронили или потеряли, это практически бесполезно и связано с риском для жизни;

- чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку, застегнитесь, подтяните пояс;

- освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми в районе диафрагмы; - двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочках;

- принимайте удары и толчки на локти защищайте диафрагму напряжением рук;

- не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, чтобы не стать частью толпы;

- старайтесь успокоить людей, которые находятся в панике – они вредят себе и окружающим.

 

 

МНС нагадвае: што рабіць, калі апынуліся ў натоўпе?

Жывучы ў сучасным вялікім горадзе, чалавек нярэдка аказваецца ў месцах масавага збору людзей. Шмат публікі часта збіраецца на парады і шэсці, на канцэрты і выступы зорак эстрады, на спартыўныя матчы, у клубах, метро, на прыпынках грамадскага транспарту.

          

Небяспека натоўпу не заўсёды адразу сябе праяўляе. Яна заключаецца ў спантаннасці, непрадказальнасці і сіле ўздзеяння на кожнага індывіда паасобку.

Для таго каб не атрымаць ўдары або пераломы, неабходна ведаць асноўныя прынцыпы паводзін вялікай колькасці людзей і бяспечных паводзін у натоўпе:

- Калі натоўп прыйшоў у рух, старайцеся перасоўвацца разам з усімі, па плыні, тым больш не супраць ці папярок асноўнай масы. Паспрабуйце, каб вас не адціснулі да цэнтра, дзе ціснуць з усіх бакоў, і выбрацца адкуль будзе вельмі цяжка. Таксама трэба быць не на самым краі, дзе вам пагражае быць прыціснутым да сцяны або плота. Ня хапайцеся за поручні, парэнчы, розныя прадметы, у вас не хопіць сіл за іх утрымацца, а рукі могуць моцна пацярпець;

- старайцеся ўтрымаць раўнавагу і не ўпасці, а калі ўпалі, абараняйце галаву рукамі і спрабуйце неадкладна ўстаць. Для гэтага варта хутка падцягнуць да сябе ногі, згрупавацца і рыўком падняцца, выкарыстоўваючы рух натоўпу;

- не спрабуйце знайсці і тым больш падняць рэчы, якія вы выпусцілі ці страцілі, гэта практычна бескарысна і звязана з рызыкай для жыцця;

- каб пазбегнуць выпадковага задушвання, зніміце гальштук, шалік, прыбярыце валасы пад паліто ці куртку, зашпіліцеся, падцягніце пояс;

- вызваліце рукі, яны павінны быць свабоднымі, сагнутымі ў локцях і прыціснутымі ў раёне дыяфрагмы;

- рухаючыся, падымайце ногі як мага вышэй, стаўце нагу на поўную ступню, не падымайцеся на дыбачках;

- прымайце ўдары і штуршкі на локці, абараняйце дыяфрагму напругай рук;

- не губляйце самавалодання, не паддавайцеся паніцы, каб не стаць часткай натоўпу;

- старайцеся супакоіць людзей, якія знаходзяцца ў паніцы - яны шкодзяць сабе і навакольным.

       Правила поведения при пожаре в торговом центре.

 

Мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

Не так давно спасатели изучили рынок доступных на территории страны программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких, которые позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели горящий лес, на улице гроза и т.п. Так появилось приложение для белорусских пользователей «МЧС Беларуси: Помощь рядом», одна из важнейших задач которого помочь человеку эффективно действовать по принципу «5 шагов на спасение». Скачать данное приложение бесплатно можно из Play Market или AppStore. Сейчас в разделе «Что делать?» собраны около 50-ти тем и спасатели открыты для предложений по добавлению новых.

 

                                               

Работники МЧС встроили в программу оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи приложения будут получать своевременное оповещение, основанное на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо явлений и регионов, где они ожидаются, будут доступны рекомендации спасателей – как вести себя в таких обстоятельствах. Можно самостоятельно настроить время, когда пользователь не хочет получать данную информацию, отключив, к примеру, ночные часы или выходные дни. Раздел основан на интерактивной карте, созданной в прошлом году в совместном проекте Белорусского Красного Креста, БелТА и МЧС.

Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС «112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц приложения или прямо из раздела «Что делать?». Спасатели реализовали вариативность звонков – добавили возможность не только соединения с МЧС, но и отправки смс или звонков на заданный номер – например, врачу или родным. Это позволит связаться в экстренных случаях с нужным человеком, что особенно важно для людей с различными заболеваниями. Установки номера, а также возможность изменить текст сообщения реализованы в пользовательских настройках.

Также в приложении есть раздел "Первая помощь", оснащенный аудиоподсказками действий по оказанию первой помощи. Раздел создан при поддержке Белорусского общества Красного Креста.

Раздел «Проверь себя» позволяет с помощью представленных тестов проверить собственные знания, сравнить свои ответы с результатами других пользователей. Восполнить пробелы в знаниях можно в разделе «Энциклопедия», где собрано много нужных и полезных статей.

Приложение позволяет каждому обладателю смартфона или планшета быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды и иметь под рукой информацию, как действовать в любой чрезвычайной ситуации.

 

Мабільнае прыкладанне «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

Не так даўно супрацоўнікі МНС вывучылі рынак даступных на тэрыторыі краіны праграм для мабільных прылад, і аказалася, што няма такіх, якія дазвалялі б хутка зарыентавацца ў нестандартных сітуацыях. Напрыклад, разбілі градуснік, адбылося ДТЗ, убачылі падпалены лес, на вуліцы навальніца і інш. Так з'явіўся дадатак для беларускіх карыстальнікаў «МЧС Беларуси: Помощь рядом», адна з самых важных задач якога - дапамагчы чалавеку эфектыўна дзейнічаць па прынцыпе «5 крокаў на выратаванне». Скачаць дадзенае прыкладанне бясплатна можна з Play Market або AppStore. Зараз у раздзеле «Што рабіць?» сабраны каля 50 тэм і супрацоўнікі МНС адкрытыя для прапаноў па даданні новых.

 

                                              

Работнікі МНС увялі ў праграму абвесткі аб неспрыяльных і небяспечных з'явах. Карыстальнікі прыкладання будуць атрымліваць своечасовае апавяшчэнне, заснаванае на штармавых папярэджаннях Гідраметэацэнтра. На карце акрамя з'яў і рэгіёнаў, дзе яны чакаюцца, будуць даступныя рэкамендацыі выратавальнікаў - як паводзіць сябе ў такіх абставінах. Можна самастойна наладзіць час, калі карыстальнік не жадае атрымліваць гэтую інфармацыю, адключыўшы, да прыкладу, начныя гадзіны або выходныя дні. Раздзел заснаваны на інтэрактыўнай карце, створанай у мінулым годзе ў сумесным праекце Беларускага Чырвонага Крыжа, БелТА і МНС.

Яшчэ адной немалаважнай функцыяй стала кнопка званка ў МНС «112». Людзі ў крытычнай сітуацыі забываюць нумары тэлефонаў экстраных службаў. Званок можна ажыццявіць з розных старонак або прама з раздзелу «Што рабіць?». Выратавальнікі рэалізавалі варыятыўнасць званкоў - дадалі магчымасць не толькі злучэння з МНС, але і адпраўкі смс або званкоў на зададзены нумар - напрыклад, доктару ці родным. Гэта дазволіць звязацца ў экстраных выпадках з патрэбным чалавекам, што асабліва важна для людзей з рознымі захворваннямі. Устаноўка нумароў, а таксама магчымасць змяніць тэкст паведамлення рэалізаваны ў карыстацкіх наладах.

Таксама ў мабільным прыкладанні з'явіўся раздзел "Першая дапамога", абсталяваны аўдыёпадказкамі дзеянняў па аказанні першай дапамогі. Раздзел створаны пры падтрымцы Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.

Раздзел «Правер сябе» дазваляе з дапамогай прадстаўленых тэстаў праверыць уласныя веды, параўнаць свае адказы з вынікамі іншых карыстальнікаў. Папоўніць прабелы ў ведах можна ў раздзеле «Энцыклапедыя», дзе сабрана шмат патрэбных і карысных артыкулаў.

Прыкладанне дазваляе кожнаму ўладальніку смартфона або планшэта быць у курсе неспрыяльных прагнозаў надвор'я і мець пад рукой інфармацыю, як дзейнічаць у любой надзвычайнай сітуацыі.

 

 

17 августа стартует республиканская акция «В центре внимания – дети!»

Сколько времени нужно ребенку, чтобы достать со шкафа спички? Включить электроприбор? Или, быть может, спрятаться от посторонних глаз и развести костер? На эти и подобные вопросы есть лишь один единственно правильный ответ – совершенно нисколько, если родители внимательно следят за своим ребенком и не оставляют его без присмотра.

К сожалению, статистика показывает, что в основе большинства «огненных» травм, полученных детьми, лежат две причины: неугомонное любопытство и недосмотр со стороны взрослых. И если запретить маленькому человеку познавать окружающий мир не представляется возможным, то заранее позаботиться о его безопасности по силам каждому.

Именно с этой целью с 17 августа по 10 сентября по всей республике в два этапа пройдет профилактическая акция «В центре внимания – дети!», направленная на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.

В ней примут участие активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей-пожарных, представители учреждений образования, другие заинтересованные организации, а также средства массовой информации, которые будут транслироваться тематические видеоролики, наполнять радиоэфир аудиоинформацией и размещать статьи, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей.

Первый этап пройдет с 17 по 31 августа. Основной целевой аудиторией, на которую направят свои силы спасатели, станут родители. В течение двух последних недель лета, на которые выпадает самый "жаркий" период подготовки детей к новому учебному году, им как в онлайн-, так и офлайн-формате будут напоминать о важности обучения младшего поколения правилам безопасности. К примеру, в отделах с детской одеждой в крупных торговых центрах и других объектах торговли на манекенах или вешалках появятся комплекты боевой одежды спасателя детских размеров, а в отделах канцелярских принадлежностей – огнетушители и автономные пожарные извещатели. В качестве экспертов покупателей встретят инспекторы МЧС и расскажут о правилах безопасного поведения, которым стоит обучить детей, а также вручат каждому яркие брошюры, буклеты, памятки и календари, помогающие на иллюстрированном примере эффективно запоминать правила безопасности и обращаться к ним в любое удобное время.

Не обойдется и без новых форматов работы. Так, например, при посещении семей инспекторы предложат каждому желающему сдать "Экзамен по безопасности", разработанный Республиканским центром пропаганды только в этом году. Для начала участнику вручат специальный браслет и «Дневник безопасности» с заданиями, которые необходимо выполнить. Как только он справится со всеми из них, инспектор поставит в «Дневнике» соответствующую отметку и вручит экзаменуемому «Сертификат о прохождении экзамена», который станет доказательством крепких знаний в области безопасности у его владельца. В некоторых населенных пунктах «Экзамен» и вовсе пройдет в более масштабном формате: задания из «Дневника» превратятся в отдельные интерактивные площадки, которые найдут свое место в пределах торгового объекта, ставшего местом проведения акции.

Второй этап продлится с 1 по 10 сентября. Площадками проведения мероприятий станут образовательные учреждения, организации и предприятия, а также места массового скопления людей. Так, в школах дети поучаствуют в тематических «Уроках безопасности» и получат наглядно-изобразительную продукцию, учителя пройдут инструктажи по пожарной безопасности, а родители встретятся для проведения профилактических бесед и просмотра тематических видеофильмов от спасателей. В трудовых коллективах предприятий инспекторы напомнят основные правила безопасности не только в ходе бесед с работниками, но и на специальных обучающих площадках, которые развернутся прямо в организациях.

Особой масштабностью похвастаются места массового скопления людей, где пройдут настоящие праздники с интерактивными зонами активности. Так, каждый участник запомнит 5 важных шагов на пути к спасению, научится пользоваться огнетушителем, узнает алгоритмы оказания первой помощи, проверит свои знания в тематических тестированиях, сдаст экзамен по безопасности и многое другое. Украсят праздник ростовые куклы – полюбившиеся многим герои «Волшебной книги», которые будут рады сделать с каждым желающим яркие кадры на память.

Любители социальных сетей также не останутся без внимания: на протяжении всей акции они смогут не только разбавить свою ленту новыми фотографиями, но и стать местными «звездами безопасности». Для этого нужно выкладывать в социальных сетях кадры с проводимых мероприятий со специальными хештегами #ВцентреВНИМАНИЯдети, #ДневникБезопасности, #РодителиЗАбезопасность. Лучшие публикации найдут свое место в региональных сообществах МЧС и получат порцию «лайков» от их подписчиков.

Поверьте, скучно не будет никому! Участвуйте в акции и держите руку на пульсе безопасности!

 

10 правил для безопасного пикника

Главное, о чем нужно помнить, выезжая в выходные на пикник, это пожарная безопасность. По данным МЧС, девять из десяти лесных пожаров возникают именно по вине людей. Чаще всего причиной становятся непотушенные костры, брошенные окурки и спички. Сухая, солнечная и жаркая погода только способствует распространению огня.

                

Если уж очень хочется шашлыка или печеной картошки на природе, нужно соблюдать правила безопасности:

1. В пожароопасный период в лесу без необходимости костер вообще лучше не разжигать. Особенно опасно это делать в ветреную погоду, под пологом леса, в густых зарослях и на торфяных почвах. Торф горит, а торфяные пожары невероятно тяжело потушить.

2. Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах или там, где есть старые кострища. Можно это делать на песчаных косах. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить будущее кострище – окопать его с помощью лопаты или других подручных средств.

3. Во время пикника воздержитесь от использования горючих веществ и материалов, например, жидкостей для розжига, которые продаются в магазинах. Они могут быть очень опасны для вас самих.

4. Следите за костром или мангалом – одно дуновение ветерка может вызвать распространение огня.

5. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Они могут потеряться в лесу, убежать к соседнему водоему, упасть, пораниться или удариться, а хуже всего – полезть в костер или к мангалу. Случаев, когда ребенок получает ожоги на пикнике из-за невнимательности родителей, огромное количество.

6. Нужно объяснить детям для их же собственной безопасности, что нельзя бросать в костер посторонние предметы. Особенно это касается баллончиков с аэрозолями. Они имеют свойство взрываться при нагревании.

7. Еще одно важное правило безопасности – на пикник обязательно нужно брать с собой аптечку, мало ли что может случиться. Например, вы можете случайно порезаться острием шампура или наступить на стекло. Возьмите с собой йод, зеленку или перекись водорода, а также перевязочные материалы, средства от укусов насекомых и антигистаминные препараты на случай возникновения аллергии от укусов.

8. Чтобы избежать пищевого отравления, стоит взять на пикник антибактериальное мыло и чистую воду для мытья рук, ножей, фруктов и овощей. Вода из соседнего пруда или речки, скорее всего, для этого будет непригодна.

9. Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер водой, песком или другими подручными средствами.

10. Уберите за собой весь мусор и обязательно удостоверьтесь, что не оставили в траве бутылки или осколки стекла. Они могут послужить своего рода линзами и вызвать возгорание сухой травы. Ни в коем случае не оставляйте в лесу тряпки или ветошь, пропитанные бензином или маслом.

Пусть ваш пикник будет безопасным!

 

 

МЧС напоминает: как в лес собраться, чтобы не потеряться

Ежегодно с наступлением сезона сбора грибов и ягод регистрируются случаи заблудившихся в лесу людей. Несмотря на то, что правилам поведения в лесу учат с малых лет, статистика показывает: ежегодно грибники теряются в лесах, так как выходя из дома на несколько часов, не думают, что в итоге могут провести в лесу не одни сутки.

                  

Как правильно собраться в лес, чтобы избежать экстремальных ситуаций? Во-первых, не рекомендуется отпускать в лес за грибами и ягодами пожилых людей одних, так как они хуже ориентируются на местности, плохо слышат звуки, в самый неподходящий момент их может подвести здоровье. Во-вторых, собираясь в лес, поставьте об этом в известность близких людей, сообщив им предполагаемый маршрут и планируемое время нахождения в лесном массиве, своевременно информируйте их, если планы изменились. В-третьих, обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, спички, нож, компас, фонарик, карту района, питьевую воду, небольшой запас продуктов и лекарства. В-четвертых, продумайте свою одежду, постарайтесь одеваться ярко. Желательно не отправляться в лес в одиночку и планировать поход за грибами в первой половине дня.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева. При задержке в лесу свыше часа из-за вращения Земли солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, как защититься от холода и организовать ночлег. Если у вас собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения 101 или 112 и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам. Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели. Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум транспортных средств слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью. Начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо,— повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.

 

 

 

МНС нагадвае: як у лес сабрацца, каб не згубіцца

Штогод з надыходам сезона збору грыбоў і ягад рэгіструюцца выпадкі, калі людзі заблукалі ў лесе. Нягледзячы на тое, што правілам паводзін у лесе вучаць з малых гадоў, статыстыка паказвае: штогод грыбнікі губляюцца ў лясах, так як выходзячы з дома на некалькі гадзін, не думаюць, што ў выніку могуць правесці ў лесе не адны суткі.

                  

Як правільна сабрацца ў лес, каб пазбегнуць экстрэмальных сітуацый? Па-першае, не рэкамендуецца адпускаць ў лес за грыбамі і ягадамі пажылых людзей адных, так як яны горш арыентуюцца на мясцовасці, дрэнна чуюць гукі, у самы непрыдатны момант іх можа падвесці здароўе. Па-другое, збіраючыся ў лес, пастаўце аб гэтым у вядомасць блізкіх людзей, паведаміўшы ім меркаваны маршрут і плануемы час знаходжання ў лясным масіве, своечасова інфармуйце іх, калі планы змяніліся. Па-трэцяе, абавязкова вазьміце з сабой зараджаны мабільны тэлефон, запалкі, нож, компас, ліхтарык, карту раёна, пітную ваду, невялікі запас прадуктаў і лекі. Па-чацвёртае, прадумайце сваё адзенне, апранайцеся ярка. Пажадана не адпраўляцца ў лес у адзіночку і планаваць паход у грыбы ў першай палове дня.

Перш чым паглыбіцца ў лес, звярніце ўвагу на сонца, запомніце з якога боку яно размешчана. Калі сонца справа, то пры выхадзе ў тым жа кірунку з лесу трэба, каб яно апынулася злева; Пры затрымцы ў лесе звыш гадзіны з-за кручэння Зямлі сонца змяшчаецца управа. Таму, выходзячы з лесу па сонцы, дадаткова адхіліцеся налева на 15 градусаў за кожную гадзіну знаходжання ў лесе.

Калі вы заблукалі ў лесе, першае, што неабходна - зарыентавацца на мясцовасці, вызначыць, дзе можна знайсці ваду і агонь, як абараніцца ад холаду і арганізаваць начлег. Калі ў вас з сабой мабільны тэлефон, набярыце ў службу выратавання 101 або 112 і паведаміце, з якога населенага пункта і якога раёна ўвайшлі ў лес, апішыце што бачыце па баках. Калі апынуліся ў лесе без компаса, тэлефона, а сваё месцазнаходжанне не можаце вызначыць нават прыблізна, спыніцеся і супакойцеся. Па магчымасці піце ваду і рухайцеся да мэты. Галоўнае для вас - выйсці да людзей, таму важнымі арыенцірамі будуць лініі электраперадачы, прасекі і сцяжынкі. Выявіўшы любы з гэтых аб'ектаў, ідзіце ўздоўж яго, і вы абавязкова знойдзеце людзей. Калі на шляху сустрэўся ручай або рака, ідзіце ўніз па плыні - ён заўсёды прывядзе да людзей. Прыслухайцеся: шум транспартных сродкаў чуваць за 3-4 км, брэх сабакі - за 2-3 км, як ідзе цягнік - за 10 км, ідзіце на гук.

Не варта выбірацца з лесу ноччу. Пачынае цямнець - лепш займіцеся уладкаваннем месца для начлегу. Для гэтага падыдзе яма ад вывернутага з коранем дрэва. З галінак зрабіце прытулак накшталт будана і подсціл з падручных матэрыялаў. Дарэчы, аб барацьбе з холадам. Ліст газеты, засунутай пад адзенне, паменшыць цеплааддачу ўдвая. Такі ж эфект дае і лістота, набітая пад адзенне. Арганізоўваючы начлег, паклапаціцеся, каб тыя, хто шукаюць вас, не прайшлі міма, - астаўце на кусце кепку, насоўку або ліст паперы, абламайце галінкі, каб прыцягнуць увагу.

 

 

 

 

МЧС напоминает: неосторожное обращение с огнём – основная причина пожаров

Статистика свидетельствует, что 90% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к соблюдению правил пожарной безопасности. Главной причиной такого легкомысленного поведения является представление людей о том, что пожар - явление очень редкое. Каждый думает, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так.

Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное множество. А злоупотребление спиртными напитками наряду с курением – двойной риск и угроза возникновения пожара. В таком состоянии люди не способны адекватно воспринимать действительность и, как следствие, лишены инстинкта самосохранения. Благоприятные условия возникновения пожара могут оказаться трагическими событиями для дальнейшей жизни домовладельца, соседей, близких. Тлеющий окурок, попадая на постельные принадлежности, через несколько минут приводит к пожару. В этом случае смертельную дозу выделяемых продуктов горения человек получает уже через 3 минуты. К тому же, большинство таких пожаров случается ночью, когда люди спят и не видят надвигающейся на них беды.

   

Несмотря на многократные обращения и проводимую профилактическую и разъяснительную работу, многие граждане предпочитают учиться не на чужих, а на собственных ошибках. А ведь пока человек сам не поймет, какой опасности подвергает себя и своих близких, пренебрегая правилами безопасности, финал будет все так же трагически предсказуем и неизбежен.

Избежать пожара из-за «пьяной» сигареты можно и для этого не требуется никаких затрат. Соблюдая правила пожарной безопасности в своих домовладениях, не забывайте присматривать за неблагополучными семьями, проживающими по соседству. Если ваш знакомый или сосед любители этих вредных привычек – бейте тревогу. Рядом с вами «мина» замедленного действия. Будьте бдительны и не относитесь равнодушно к таким людям, ведь только Ваше внимание и своевременно принятые меры помогут избежать трагических последствий и уберечь Ваши жизни и имущество.

Еще одним способом защиты Вашей жизни может стать установка автономных пожарных извещателей. Данный прибор является наиболее эффективным средством обнаружения задымления в доме и дает возможность принять меры по защите семьи и имущества от пожара.

 

МНС нагадвае: неасцярожнае абыходжанне з агнём - асноўная прычына пажараў

Статыстыка сведчыць, што 90% усіх пажараў узнікае па віне людзей, якія не ведаюць або безадказна адносяцца да выканання правілаў пажарнай бяспекі. Галоўнай прычынай такіх легкадумных паводзін з'яўляецца ўяўленне людзей аб тым, што пажар - з'ява вельмі рэдкая. Кожны думае, што бяда абыдзе яго бокам. На жаль, гэта не заўсёды так.

Прыкладаў пажараў з-за неасцярожнага абыходжання з агнём велізарнае мноства. А злоўжыванне спіртнымі напоямі разам з курэннем - двайны рызыка і пагроза ўзнікнення пажару. У такім стане людзі не здольныя адэкватна ўспрымаць рэчаіснасць і, як следства, пазбаўленыя інстынкту самазахавання. Спрыяльныя ўмовы ўзнікнення пажару могуць апынуцца трагічнымі падзеямі для далейшага жыцця домаўладальніка, суседзяў, блізкіх. Тлеючы акурак, трапляючы на пасцельныя прыналежнасці, праз некалькі хвілін прыводзіць да пажару. У гэтым выпадку смяротную дозу выдзялення прадуктаў гарэння чалавек атрымлівае ўжо праз 3 хвіліны. Да таго ж, большасць такіх пажараў здараецца ноччу, калі людзі спяць і не бачаць надыходзячай на іх бяды.

  

Нягледзячы на шматразовыя звароты і прафілактычна-тлумачальную працу, многія грамадзяне аддаюць перавагу вучыцца не на чужых, а на ўласных памылках. Але пакуль чалавек сам не зразумее, якой небяспецы падвяргае сябе і сваіх блізкіх, фінал будзе ўсё такі ж трагічна прадказальны і непазбежны.

Пазбегнуць пажару з-за «п'янай» цыгарэты можна і для гэтага не патрабуецца ніякіх сродкаў. Выконваючы правілы пажарнай бяспекі ў сваіх домаўладаннях, не забывайце прыглядаць за нядобранадзейнымі сем'ямі, якія пражываюць па суседстве. Калі ваш знаёмы ці сусед аматары гэтых шкодных звычак - біце трывогу. Побач з вамі «міна» запаволенага дзеяння. Будзьце ўважлівымі і не стаўцеся абыякава да такіх людзей, бо толькі Ваша ўвага і своечасова прынятыя меры дапамогуць пазбегнуць трагічных наступстваў і зберагчы Ваша жыццё і маёмасць.

Яшчэ адным спосабам абароны Вашай жыцця можа стаць ўстаноўка аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Гэты прыбор з'яўляецца найбольш эфектыўным сродкам выяўлення задымлення ў доме і дае магчымасць прыняць меры па абароне сям'і і маёмасці ад пажару.

 

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра!

Проблема гибели и травматизма детей на пожарах в нашей стране остается актуальной. Детская шалость, неосторожное обращение с огнем зачастую становятся причинами возникновения пожара. Основным фактором, обуславливающим повышенный риск детского травматизма и смертности - оставление детей без присмотра.

                                               

Родителям необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная

ответственность в соответствии со ст. 159 УК РБ.

Статья 159 «Оставление детей в опасности»

1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным без опасности для его жизни или здоровья либо жизни или здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года.

2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, – наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа.

3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.

Чтобы уберечь детей от беды, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности:

- не оставляйте детей без присмотра даже на самое короткое время;

- не храните в доступном для ребенка месте спички, зажигалки, острые предметы, лекарства, не оставляйте ребёнка возле включенных электроприборов, строительных инструментов, а также не разрешайте маленькому ребенку самостоятельно включать бытовую технику;

- следите, чтобы в квартире или доме все бытовые приборы находились в исправном состоянии, не перегружалась электросеть;

- не храните предметы бытовой химии в зоне досягаемости ребёнка: бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, пищеварительной системы;

- не давайте детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты, бусы, конструкторы и т.п.): ребенок может взять их в рот и случайно проглотить, засунуть в нос, уши, что станет непосредственной угрозой для здоровья, а иногда и жизни ребенка;

- не оставляйте открытыми окна в доме или квартире;

- не позволяйте детям играть вблизи строящихся объектов, разрытых теплотрасс, котлованов под инженерные коммуникации, песчаных карьеров либо водоемов.

- выучите с детьми номера службы спасения 101 и 112 и алгоритм действий в случае возникновения пожара.

Пренебрежение этими правилами могут привести к необратимым трагическим последствиям! Берегите себя!

 

МНС нагадвае: не пакідайце дзяцей без нагляду!

Праблема гібелі і траўматызму дзяцей на пажарах у нашай краіне застаецца актуальнай. Дзіцячае свавольства, неасцярожнае абыходжанне з агнём часта становяцца прычынамі ўзнікнення пажару. Асноўным фактарам, якi абумоўлiвае павышаны рызыка дзіцячага траўматызму і смяротнасці, з’яўляецца пакіданне дзяцей без нагляду.

                                                    

Бацькам неабходна памятаць, што за пакіданне дзіцяці ў небяспецы прадугледжана крымінальная адказнасць у адпаведнасці з арт. 159 КК РБ.

Артыкул 159 «Пакіданне дзяцей ў небяспецы»

1. Неаказанне асобе, якая знаходзiцца ў небяспечным для жыцця стане, неабходнай і відавочна якая не церпіць адкладу дапамогі, калі яна загадзя магла быць аказаная вінаватым без небяспекі для яго жыцця або здароўя альбо жыцця або здароўя іншых асоб, альбо непаведамленне належным установам або асобам пра неабходнасць аказання дапамогі - караюцца грамадскімі працамі, або штрафам, або папраўчымі работамі да аднаго года.

2. Свядомае пакіданне без дапамогі асобы, якая знаходзіцца ў небяспечным для жыцця або здароўя стане і пазбаўленага магчымасці прыняць меры да самазахавання па маленстве, старасці, захворванню ці з прычыны сваёй бездапаможнасці, у выпадках, калі вінаваты меў магчымасць аказаць пацярпеламу дапамогу і быў абавязаны пра яго клапаціцца , - караецца арыштам ці абмежаваннем волі да двух гадоў са штрафам або без штрафу.

3. Свядомае пакіданне ў небяспецы, здзейсненае асобай, якая сама па неасцярожнасці ці з ускосным намерам паставіла пацярпелага ў небяспечнае для жыцця або здароўя стан, - караецца арыштам або пазбаўленнем волі да трох гадоў са штрафам.

Каб зберагчы дзяцей ад бяды, неабходна выконваць некаторыя правілы бяспекі:

- не пакідайце дзяцей без нагляду нават на самы кароткі час;

- не захоўвайце ў даступным для дзіцяці месцы запалкі, запальніцы, вострыя прадметы, лекі, не пакідайце дзіцяці каля ўключаных электрапрыбораў, будаўнічых інструментаў, а таксама не дазваляйце маленькаму дзіцяці самастойна ўключаць бытавую тэхніку;

- сачыце, каб у кватэры ці доме ўсе бытавыя прыборы знаходзіліся ў спраўным стане, не перагружалася электрасетка;

- не захоўвайце прадметы бытавой хіміі ў зоне дасяжнасці дзіцяці: бытавая хімія выклікае цяжкія атручванні, апёкі вачэй, скуры, стрававальнай сістэмы;

- не давайце дзецям для гульні дробныя прадметы (гузікі, шарыкі, манеты, бусы, канструктары і да т.п.): дзіця можа ўзяць іх у рот і выпадкова праглынуць, засунуць у нос, вушы, што стане непасрэднай пагрозай для здароўя, а часам і жыцця дзіцяці;

- не пакідайце адчыненымі вокны ў хаце ці кватэры;

- не дазваляйце дзецям гуляць паблізу аб'ектаў, якія будуюцца, каля цеплатрас, катлаванаў пад інжынерныя камунікацыі, пяшчаных кар'ераў альбо вадаёмаў.

- вывучыце з дзецьмі нумары службы выратавання 101 і 112 і алгарытм дзеянняў у выпадку ўзнікнення пажару.

Грэбаванне гэтымі правіламі могуць прывесці да незваротных трагічных наступстваў! Беражыце сябе!

 

 

Опасное природное явление - гроза

Грозы часто приносят дождь и порывистый ветер, могут сопровождаться крупным градом, очень сильными ветрами. Вместе с этим они порождают электрические разряды в виде молнии. Нередко отмечаются случаи поражения молнией, при этом люди получают различной степени травмы, а в некоторых случаях удар молнии приводит к летальному исходу.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо знать, как вести себя во время грозы.

Если гроза застала Вас в квартире, доме:

- не выходите из дома, закройте окна и двери, позаботьтесь, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию;

- не топите печку, так как дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей, не располагайтесь у стены, рядом с которой растёт высокое дерево;

- отключите от сети радио и телевизоры, не пользуйтесь электроприборами и телефоном;

- не принимайте ванну, не мойте посуду.

Если гроза застала Вас на улице:

- спрячьтесь в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищённой молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не стоит прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не стоит находиться на возвышенностях, полях и открытых незащищённых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода, укрываться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями, купаться, ловить рыбу;

- если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта;

- если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, так как гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию.

При встрече с шаровой молнией помните, что траектория полета шаровой молнии абсолютно непредсказуема и во многом она зависит от потоков воздуха, поэтому не делайте резких движений и не убегайте. Держитесь подальше от электроприборов и электропроводки, не прикасайтесь к металлическим предметам, не пытайтесь прикоснуться к шаровой молнии и бросить в неё разные предметы – от этого она может взорваться

 

 

Вода – не только радость, но и беда

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах.

Всего лишь несколько жарких деньков лета, но несчастные случаи на водоемах, к сожалению, имеют место быть. Впереди еще два месяца купального сезона, поэтому ЧС, произошедшие на воде, вызывают неподдельную тревогу. Трагические случаи происходят, как с взрослыми, так и с детьми. Выезжая на «шашлыки», после принятия спиртных напитков многие теряют контроль над ситуацией. Не зря говорят, что пьяному море по колено. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни. Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам — при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода. Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей.

Дети не должны находиться у воды без взрослых. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать. Так же не оставлять ребенка у воды под присмотром чужих людей или в кампании детей-сверстников. Даже присутствие старших по возрасту ребят не гарантирует безопасность младшему из детей. Ведь для того, чтобы оказать помощь утопающему, нужно уметь хорошо плавать и обладать навыками спасения на воде. А разве ребенок сможет справиться с функциями спасателя, если вдруг понадобится помощь.

Не разрешайте ребенку, прыгать в воду с обрывов, мостов или других возвышений. Буйки созданы для того, чтобы отмерить безопасное расстояние в водоеме, дальше которого нельзя заплывать. На воде категорически запрещены игры, во время которых подныривают, хватают друг друга за ноги и начинают топить. Такие забавы нужно немедленно прекращать. Испуганный человек может нечаянно нанести шутнику серьёзную травму или сам пострадать от шутки. Родители должны объяснить, в чем опасность нахождения детей на водных объектах без взрослых и каковы последствия.

Отдыхая, не забывайте о правилах безопасности. Позаботьтесь о себе и своих близких.

 

 

МЧС напоминает: детская шалость с огнем – причина пожара!

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без присмотра. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из горящего помещения наружу.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

- с малых лет обучайте ребенка правилам безопасного поведения;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички, зажигалки, бытовую химию, лекарства в доступных для детей местах;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- ни в коем случае не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг .

Обязательно научите ребенка правильным действиям при пожаре:

при обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в службу спасения по телефону 101 или 112, назвав спасателям что горит, где горит (точный адрес) и свою фамилию и имя.

Очень важно, чтобы родители запомнили эти советы. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.

 

 

МНС нагадвае: прычынай пажару з'яўляецца дзіцячае свавольства з агнём!

Пажары, выкліканыя дзіцячымі гульнямі пры пажары, - з'ява, на жаль, не рэдкая. Канец такіх пажараў можа быць вельмі трагічным.

Амаль усе дзеці праяўляюць павышаную цікавасць да агню, не да канца усведамляючы яго патэнцыйную небяспеку, іх захапляльна прыцягвае гэты цуд прыроды. Ва ўзросце ад трох да пяці гадоў дзеці часта паўтараюць дарослых у сваіх гульнях, імітуючы іх дзеянні і працу. У гэтым узросце дзецям хочацца пра ўсё хутчэй даведацца і выпрабаваць на сабе. Імкненне да незалежнасці асабліва прыкметна, калі дзеці застаюцца адны дома.

Нельга быць упэўненым, што, застаўшыся адзін, дзіця не асмеліцца пагуляць са скрынкай запалак, не захоча падпаліць паперу, не распаліць агонь, які ён калісьці бачыў у лесе.

Бываюць выпадкі, калі дарослыя з-за розных абставінаў вымушаныя ненадоўга пакідаць дзяцей без нагляду. Гэта небяспечна, асабліва калі дзеці застаюцца ў зачыненых кватэрах або пакоях. У выпадку пажару, яны не змогуць выбрацца з падпаленаго памяшкання.

Што рабіць, каб пазбегнуць пажару ад дзіцячых свавольстваў з агнём:

- з ранняга ўзросту трэба навучаць свайго дзіцяці правілам бяспечных паводзін;

- быць прыкладам ва ўсіх сітуацыях, звязаных з захаваннем правіл пажарнай бяспекі;

- не пакідаць запалкі, запальніцы, бытавую хімію, лекі ў месцах, даступных для дзяцей;

- нельга прасіць дзяцей запальваць печы, газавыя пліты, ўключаць электрапрыборы;

- ні пры якіх абставінах не пакідаць маленькіх дзяцей без нагляду;

- арганізаваць цікавы вольны час для дзіцяці.

Абавязкова навучыце вашага дзіцяці правільным дзеянням у выпадку пажару:

Пры выяўленні пажару або дыму, паху гарэння, дзіця любога ўзросту павінна неадкладна пакінуць пакой, паведаміць аб пажары дарослых або патэлефанаваць 101 або 112 у службу выратавання, паведаміўшы супрацоўнікаў МНС, што гарыць, дзе гарыць (дакладны адрас) і прозвішча і імя.

Вельмі важна, каб бацькі памяталі гэтыя парады. Толькі з вялікім клопатам пра нашых дзяцей мы зможам папярэдзіць

пажары ад дзіцячых свавольстваў з агнём, выратаваць наш дом, маёмасць і самае каштоўнае - жыццё дзіцяці.

 

 

 

              Правила безопасности при использовании                                       электроприборов

     

Сегодня человека окружает множества электроприборов – от телефонной зарядки до компьютера и крупногабаритных устройств. Нарушение правил их использования таит в себе опасность и может привести к пожару или удару током.

Приборы требуют соблюдения требований эксплуатации, которые написаны в инструкции к нему. Выходя из дома, отключайте электроприборы. Исключение составляют только те приборы, в инструкции к которым допускается работа без надзора. Помните, что даже режим ожидания не предполагает постоянного включения в розетку и рассчитан на несколько часов. Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию к прибору, где эти вещи оговорены производителем. В сеть можно включать только исправные приборы. Нельзя размещать включенные приборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям, также необходимо следить, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Если подключить к одной розетке или сети большое количество техники – может произойти короткое замыкание, а вслед за ним и пожар.

При эксплуатации электроприборов не допускается:

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств защиты (автоматического отключения) без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, или при их отсутствии либо неисправности терморегуляторов в приборах, т.к. возможен пожар;

- устраивать и использовать временную электропроводку, кроме временных иллюминационных установок, а также электропроводок, питающих места производства, строительно-монтажных, ремонтных и аварийно-восстановительных работ;

- прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам и трубопроводам;

- применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

Помните, что распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты при эксплуатации должны быть закрыты!

Для того, чтобы не получить травму и избежать пожара:

- пользоваться поврежденными (неисправными) аппаратами защиты, разъёмными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

- применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту незаводского (кустарного) изготовления (скрутки, проволки, «жучки»);

- использовать в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей упаковки светильники без защитных колпаков;

- соединять непосредственно между собой жилы электрических проводов (кабелей), выполненных из разнородных материалов (медь и алюминий).

 

 

 

                    Правілы бяспекі пры выкарыстанні                   электрапрыбораў

       

Сёння чалавека акружае мноства электрапрыбораў - ад тэлефоннай зарадкі да камп'ютара і буйнагабарытных прылад. Парушэнне правілаў іх выкарыстання тоіць у сабе небяспеку і можа прывесці да пажару або ўдару токам.

Прыборы патрабуюць захавання патрабаванняў эксплуатацыі, якія напісаны ў інструкцыі да яго. Выходзячы з хаты, адключайце электрапрыборы. Выключэнне складаюць толькі тыя прыборы, у інструкцыі да якіх дапускаецца праца без нагляду. Памятайце, што нават рэжым чакання не прадугледжвае пастаяннага ўключэння ў разетку і разлічаны на некалькі гадзін. Перад пачаткам эксплуатацыі уважліва вывучыце інструкцыю да прыбора, дзе гэтыя рэчы агавораны вытворцам. У сетку можна ўключаць толькі спраўныя прыборы. Нельга размяшчаць уключаныя прыборы блізка да згаральных прадметах і драўляных канструкцый, таксама неабходна сачыць, каб электрычныя лямпы не дакраналiся да папяровых абажураў і рэчаў з тканіны. Калі падключыць да адной разеткі або сеткі вялікую колькасць тэхнікі - можа адбыцца кароткае замыканне, а ўслед за ім і пажар.

Пры эксплуатацыі электрапрыбораў не дапускаецца:

- прымяняць нестандартныя (самаробныя) электранагравальныя прыборы;

- выкарыстоўваць электранагравальныя прыборы, якія не маюць прылад абароны (аўтаматычнага адключэння) без падставак з негаручых цеплаізаляцыйных матэрыялаў, або пры адсутнасці ці няспраўнасці тэрмарэгулятараў ў прыборах, бо магчымы пажар;

- наладжваць і выкарыстоўваць часовую электраправодку, акрамя часовых ілюмінацыйных установак, а таксама тых электраправодак, якія запітваюць месцы вытворчасці будаўніча-мантажных, рамонтных і аварыйна-аднаўленчых работ;

- пракладаць электрычныя правады і кабелі па розных трубаправодах;

- выкарыстоўваць у якасці электрасетак радыё- і тэлефонныя правады.

Памятайце, што размеркавальныя электрашчыты і пускарэгулюючыя апараты пры эксплуатацыі павінны быць зачыненыя!

Для таго, каб не атрымаць траўму і пазбегнуць пажару:

- карыстацца пашкоджанымі (няспраўнымі) апаратамі абароны, раз’ёмнымі кантактнымі злучэннямі і іншымі электраўстановачнымі вырабамі;

- прымяняць для абароны электрасетак і электраабсталявання замест аўтаматычных засцерагальнікаў і калібраваных плаўкіх уставак абарону незавадского вырабу (скруткі дроту, «жучкі»);

- выкарыстоўваць у складскіх (падсобных) памяшканнях з наяўнасцю гаручых матэрыялаў, гаручай ўпакоўкі лямпы без ахоўных каўпакоў;

- злучаць непасрэдна паміж сабой жылы электрычных правадоў (кабеляў), вырабленых з разнародных матэрыялаў (медзь і алюміній).

 

Акция МЧС "Не оставляйте детей одних"

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме) в период с 11 мая по 1 июня во всех областных и районных центрах, а также в городе Минске пройдет профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

             

При реализации акции будут использованы 4 формы работы с населением. Во-первых, в интернете будет размещен развлекательный и профилактический контент, рассказывающий детям и родителям о различных опасностях. Во-вторых, будет организована со СМИ работа: МЧС будет создавать тематические страницы, специальные рубрики и передачи, а также проведет викторины в эфире различных радиостанций.

Третье направление - это информирование, прежде всего, жителей сельских населенных пунктов с помощью специальных громкоговорящих устройств.

Четвертое - распространение наглядно-изобразительной продукции, например, на конвертах "Белпочты", товарах народного потребления. Также запланировано проведение интернет-конкурса "Я б в спасатели пошел".

Цель акции - научить взрослых и детей действовать в случае чрезвычайных ситуаций и напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают за безопасность своих детей.

 

 

МЧС Беларуси напоминает, необходимо быть осторожными при наведении порядка на территории частных жилых домов, дачах:

- вывезите мусор в специально отведенное место;

- если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;

- не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;

- выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

Еще одна весенняя «проблема» - это любители отдыха на природе. Отправляясь на «шашлыки», народ выбирает живописные места. Но, уезжая, люди оставляют горы мусора, битое стекло, пластиковые бутылки. Забывают затушить костер, и бросают в траву окурки. А ведь порывом ветра огонь разносится на большие расстояния, сжигая все на своем пути.

Чтобы отдых на природе был действительно безопасным:

- тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

- мангал или гриль устанавливайте как минимум на расстоянии 4 метров от дома. При разжигании ни в коем случае нельзя использовать горючие жидкости;

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. «101,112».

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас.

 

          Действия в случае чрезвычайных ситуаций.

От непредвиденных ситуаций, к сожалению, не застрахован никто. Именно поэтому в случае возникновения пожара или другой ЧС необходимо точно знать, что делать, ведь чаще всего усложняют создавшееся положение паника и бездумные действия. Но, кроме пожаров, существуют и другие чрезвычайные ситуации. Например, природного характера – паводки, снежные бури, град, ливневые дожди и т.д., техногенного характера – аварии на предприятиях, транспортные аварии, в коммунальных системах и т.п.

Итак, в случае возникновения ЧС местных жителей о надвигающейся опасности предупреждают с помощью системы оповещения, прямое назначение которой заключается в том, чтобы дать населению возможность оперативно принять необходимые меры защиты. Что касается Беларуси, то сегодня в стране создана и, что немаловажно, совершенствуется система оповещения на республиканском, территориальном, местном, и объектовом уровнях. Ее основная задача – своевременно донести информацию обо всех видах опасности и о распоряжениях по проведению защитных мероприятий не только до населения, но и до органов управления и сил ГСЧС (государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации).

В первую очередь для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал «Внимание всем!». Узнать его можно по звуку электросирен и других сигнальных средств, продолжительностью 3 минуты. Если Вы услышали подобное дома, нужно сразу же включать радиоприемники или телевизоры. В это время передают экстренное сообщение, в котором говорится о произошедшей чрезвычайной ситуации, и даются все необходимые рекомендации для последующих действий.

Также мы рекомендуем установить себе и своим детям приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», которое поможет быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Скачать приложение можно из PlayMarket: (ввести «МЧС» и приложение будет первым в списке).

Важной повесткой дня сегодня является Белорусская атомная электростанция. О ней, и в особенности о безопасности на ней, говорится ежедневно. Вы постоянно слышите про АЭС в новостях на телевидении, читаете в газетах и интернете. АЭС постоянно на слуху.

Белорусская атомная электростанция сооружается на Островецкой площадке в Гродненской области в 18 километрах от города Островца. Для ее строительства выбран серийный проект «АЭС-2006» нового поколения «три плюс» с реакторами ВВЭР-1200. Аналогичные реакторы расположены и успешной действуют в России на Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС, а также на АЭС в Венгрии, Финляндии и Бангладеш.

Стоит отметить, что схема энергоблока и системы безопасности АЭС отличаются повышенными характеристиками безопасности и полностью соответствуют международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.

На Белорусской АЭС применяются самые современные средства и системы безопасности. Высокая степень безопасности Белорусской АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них — это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности и многократное дублирование каналов безопасности. Предусмотрена защита станции и от разнообразных внешних воздействий. Чтобы вы понимали: если на здание реактора упадет самолет или на него окажут влияние внешние взрывы — с реактором абсолютно ничего не произойдет. Реактор также защищен от сейсмической активности, наводнений, снеговой, ледовой и ветровой нагрузки.

Если что-то случится в реакторном зале, вся радиоактивность останется внутри этой оболочки. То есть если предположить, что вся поданная в реактор вода превратится в пар и, как в гигантском чайнике, будет давить изнутри на крышку, то оболочка выдержит и это колоссальное давление. Таким образом купол энергоблока находится в постоянной готовности принять удар изнутри. Для этого оболочка выполнена из «предварительно напряженного бетона»: металлические тросы, натянутые внутри бетонной оболочки, придают дополнительную монолитность конструкции, повышая ее устойчивость.

Кроме того, одной из составляющих успешной работы станции является персонал АЭС. Подготовка персонала базируется на принципах культуры безопасности, системном подходе к обучению, использовании международного опыта эксплуатации энергоблоков АЭС, обеспечении качества подготовки персонала. Обучение персонала Белорусской АЭС уже сегодня проводится в учебно-тренировочном центре, который оснащен полномасштабным тренажером энергоблока АЭС.

Хороших будней и не теряйте бдительности.

 

 

Правила безопасного обращения с ртутью.

Где используется ртуть?

Пары ртути при электрических разрядах излучают голубовато-зеленый свет, богатый ультрафиолетовыми лучами. На этой основе созданы ртутные светильники и лампы дневного света. Используется ртуть в качестве катализатора при производстве хлора, едкого натра. Она широко применяется в измерительных приборах: термометрах, барометрах, манометрах, психрометрах. Ее используют при получении амальгамы, средств, предотвращающих гниение дерева, в медицинской и лабораторной практике.

Источники загрязнения окружающей среды. Велики потери ртути в цветной металлургии, при коксовании угля, производстве хлора, каустической соды. Ртутные пары могут выделяться в атмосферу при сжигании мусора. Серьезным источником загрязнения окружающей среды являются сточные воды. Только с перегоревшими светильными лампами на свалки выбрасывается ежегодно примерно 3 тонны этого металла. Необходимо иметь в виду, что достаточно в помещении разбить всего один ртутный термометр и не провести тщательную демеркуризацию, чтобы проживающие в этом помещении с течением времени получили ртутное отравление.

Клиника отравления.

Ртуть отличается высокой токсичностью для любых форм жизни. Острые отравления людей парами ртути обычно связаны с авариями на производстве. Немало их происходит и в быту. При отравлении парами ртути наиболее выражены симптомы поражения дыхательных путей: насморк, трахеобронхит, токсическая пневмония, возможен отек легких. Одновременно появляются боли в животе, желудочно-кишечные расстройства. На 3-4 сутки появляются признаки поражения почек.

Неотложная помощь. При ингаляционном отравлении – вынести пострадавшего из зоны поражения, предоставить полный покой, затем госпитализировать.

При острых отравлениях соединениями ртути через рот – немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 г активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать молоко. Можно рекомендовать слизистые отвары риса или овсянки, слабительное.

Ртуть обнаружена. Что делать?

Категорически запрещается находиться в помещении, где имеются пары ртути, без средств защиты. Исключить контакт с металлом, особенно детей. Срочно удалить всех из помещения. Немедленно известить о чрезвычайной ситуации МЧС, санипедемстанцию, органы здравоохранения, милицию.

Демеркуризация (обеззараживание). Опасность ртути состоит еще и в том, что ее пары адсорбируются на оштукатуренных стенах и потолке, лакокрасочных покрытиях, оседают в швах кирпичной кладки, бетонных плит.

Ликвидация источника заражения металлической ртути предусматривает три обязательных процедуры:

• Сбор пролитой металлической ртути, т.е. механическую очистку поверхности от видимых капель ртути;

• Обработку зараженных поверхностей химически активными растворами (демеркуризаторами);

• Влажную уборку с целью тщательного удаления продуктов реакции ртути с химическими реагентами.

Пролитую ртуть необходимо собрать самым тщательным образом, не допускать ее растекания и дробления на мелкие шарики. Для извлечения забившихся в щели капелек лучше всего воспользоваться амальгамированной медной пластинкой или листочками станиоля, к которым капельки как бы прилипают. Для сбора небольших количеств очень мелких (пылевидных) капелек ртути можно использовать: пластилин, лейкопластырь, жевательную резинку, влажную фильтровальную или газетную бумагу. В крайних случаях можно использовать влажные древесные опилки, песок. Иногда применяют вакуумный способ: резиновые груши, пылесосы.

Собранная ртуть, а также использованные при сборе ртути материалы должны быть немедленно помещены в герметическую тару (банку, резиновую перчатку, прочный полиэтиленовый пакет и т.д.) и переданы сотрудникам МЧС.

Всю пролитую ртуть собрать чисто механическими способами невозможно. Считается ошибочным, что металлическую ртуть можно собрать постоянными магнитами. Жидкая ртуть геомагнетик (т.е. не притягивается к магниту). Поэтому после сбора видимых шариков ртути требуется проведение немедленной химической демеркуризации загрязненной поверхности.

Наиболее распространенными и доступными являются следующие демеркуризационные растворы:

• 20% водный раствор хлорного железа;

• 5-10% водный раствор полисульфида натрия или кальция;

• 0,2% водный раствор перманганата калия, подкисленный соляной кислотой (на 1 литр воды 1-2 г.

марганцовки и 5 мл концентрированной соляной кислоты);

• 4-5% водный раствор монохлорамина;

• 20% водный раствор хлорной извести.

Влажная уборка помещения осуществляется нагретым до 60-700С мыльно-содовым раствором. Вместо мыла допускается использование бытовых стиральных порошков. После выполнения всех мероприятий по демеркуризации необходим контроль загрязненности воздуха парами ртути.

Предельно допустимая концентрация паров металлической ртути в воздухе населенных пунктов и жилых помещениях составляет 0,0003 мг/м3.

Помните: указанные работы необходимо выполнять в средствах защиты. Для этого используют промышленный противогаз марки Г (коробка окрашена в два цвета; черный и желтый) или респираторы: противогазовый РПГ-67-Г или универсальные РУ-60М-Г и РУ– 60МУ-Г.

По завершении работ следует снять средства защиты; принять душ, прополоскать рот слаборозовым раствором марганцовки и почистить зубы.

 

 

Правила поведения во время паводка и наводнения.

При наводнении любого вида отмечаются характерные медицинские последствия: утопления, асфиксия, механические травмы, воспалительные заболевания со стороны легочной системы, появление у значительной части, населения нервно-психологического перенапряжения, обострение различных хронических болезней. Отмечается также гипотермия в связи с переохлаждением.

При прогнозах возможного затопления и разлива очистных сооружений, ситуация может возникнуть в большинстве районов республики, в зоне затопления, могут размываться системы водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, банно-прачечных сточных вод, места сбора мусора нечистот и прочих отбросов. В этих зонах возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В первую очередь активизируются традиционные кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллезы, гепатиты, за которыми появляется волна зоонозов – лептоспироз, туляремия.

Первая медицинская помощь пострадавшим при наводнении включает, прежде всего, согревание, наложение повязок при травмах, транспортную иммобилизацию при переломах, введение обезболивающих средств.

Как же подготовиться к наводнению?

Прежде всего, надо собрать сумку или рюкзак, куда уложить ценности, документы, аптечку, теплые вещи и запас продуктов на 2-3 суток. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

Надо знать места, куда не доходит вода при наводнении, и заранее продумать маршрут, как туда добраться, используя заранее подготовленные плавсредства (лодку или плот). Если такого «островка безопасности» нет, то во время наводнения до подхода спасателей лучше перебраться на чердак, крышу, дерево. Если предусматривается последнее, то заранее надо позаботиться о лестнице и небольшом, надежно укрепленном на дереве помосте для удобства и безопасности.

Если приходится покидать свое жилище, необходимо перед уходом выключить газ и свет, погасить огонь в печи, перенести на верхние этажи и чердак ценные предметы и вещи, закрыть окна и двери, а если боитесь мародеров, то можно забить окна и двери снаружи.

Если за вами подошла спасательная лодка, садитесь спокойно, по одному. Берите с собой только самое необходимое.

Вернувшись после наводнения домой, осмотрите сначала, не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам на голову. Проветрите помещения – в них могут скапливаться вредные газы. Газовую плиту не зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, что нет утечки газа.

Из соображений безопасности лучше не употреблять подмоченные продукты, так как они могут быть загрязнены болезнетворными микробами. По этой же причине, прежде чем брать воду из колодца, надо его сначала осушить, почистить, затем откачивать воду до тех пор, пока она не станет пригодной для питья.

Знание основных правил поведения при наводнении, проведение комплекса защитных мероприятий перед наводнением позволяют существенно снизить материальный ущерб и сохранить жизнь людей, проживающих в опасных районах.

 

Наши партнеры